Carlsro Tandlægeordbog

Dette er ordbogen for Carlsro Tandlægeklinik. Den er skabt til dig, som måske føler dig en smule forvirret over de mange fagtermer, tandlægerne bruger under konsultationerne. Hos Tandlægerne i Carlsro, ønsker vi at inddrage dig i din tandpleje og behandlingsforløb, ved at sikre at du forstår, hvad der foregår, under dine besøg. Vi vil ikke bare tale hen over hovedet på dig, men tage dig i hånden gennem hele din tandundersøgelse og behandling.

Præcis viden om et forløb, den forudgående diagnostik og grundlaget for en videnskabeligt dokumenteret behandling (evidensbaseret) og pris, er afgørende for det samtykke man som patient skal give, før enhver behandling. På et ordentligt oplyst grundlag, kan du således give din tandlæge og tandplejer ”grønt lys” til at påbegynde behandlingen.

Additiv Behandling

Når et tandsæt er meget slidt, kan man ofte genopbygge det med plast og bidhævning (A.M. Dahl princippet). Dette kan gøres stort set uden beslibning af tandsættet. Man genopbygger tænderne til den oprindelige højde og form, som inden sliddet opstod, ved at bygge ovenpå den naturlige tand. Dette er meget mindre invasivt, end f.eks. kronebehandling.

A.M Dahl

En videnskabeligt baseret behandling, hvor man genopbygger et slidt tandsæt med plast.

Amotio

Amotio henviser til den kirurgiske fjernelse af en tand. Denne procedure kan blive nødvendig, når en tand er så alvorligt beskadiget eller inficeret, at mere konservative behandlinger som fyldninger eller rodbehandlinger ikke er mulige. Fjernelsen indebærer normalt lokalbedøvelse, og tandlægen fjerner tanden omhyggeligt og skånsomt, for at undgå yderligere skade på de omkringliggende væv. Efterfølgende pleje er vigtig for at sikre en sund helingsproces.

Anamnese

Anamnese er en grundig indsamling af patientens medicinske og tandmæssige historie. Tandlægen spørger om alt fra tidligere tandproblemer, allergier og tidligere behandlinger til generelle sundhedsoplysninger, som kan påvirke tandpleje. Denne proces er afgørende for at planlægge sikker og effektiv behandling.

Atraumatisk teknik

Ved alle kirurgiske indgreb, arbejder man på at påføre operationsfeltet og omgivelserne omkring, mindst mulig skade. Dette giver en bedre heling, færre komplikationer og eftersmerter og en væsentligt bedre oplevelse både under og efter indgrebet, for patienten.

Autoklave

En autoklave er en steriliseringsmaskine, der bruger damp under højt tryk til at sterilisere tandlægeværktøjer og udstyr. Processen sikrer, at alle bakterier, vira og andre patogener er elimineret, hvilket er afgørende for at forhindre infektioner under tandbehandlinger.

Benign

Udtrykket “benign” refererer til en tilstand, vækst eller tumor, der ikke er kræftfremkaldende/ondartet. I tandlægepraksis er det vigtigt at skelne mellem benigne og maligne tilstande for at bestemme den korrekte behandlingsstrategi.

Bidhævning

Såfremt et tandsæt er slidt mere end alderssvarende, kan det ofte genopbygges med en bidhævning. Sliddet kan skyldes tænders skæren, kraftige tyggeuvaner, syreskader mv. Ubehandlet kan sliddet blive så omfattende, at man får alvorlige gener fra tygge og nakkemuskler og kæbeled. Samtidigt vil man på sigt miste tyggeevne og tænder. Kosmetisk er det slidte tandsæt også meget synligt og ikke æstetisk af udseende

Bifid Rod

En bifid rod opstår, når en tandrod deler sig i to separate grene. Dette anatomiske træk kan komplicere tandbehandlinger som rodbehandlinger, fordi det kræver mere præcis rengøring og fyldning af rodkanalerne.

Bro

En tandbro er en fast protese, der anvendes til at erstatte en eller flere manglende tænder. Broen fastgøres til naturlige tænder eller implantater på hver side af det tomme rum. Disse støttetænder forberedes og fungerer som ankre for broen, som har kunstige tænder fastgjort til at fylde mellemrummet.

Calculus

Calculus, eller tandsten, er kalk fra spytproduktionen der har fæstnet sig på tænderne og under tandkødsranden. Det kan føre til tandkødssygdomme, hvis det ikke fjernes regelmæssigt under professionelle tandrensninger. Calculus er som et fremmedlegeme i tandkødslommen som samler bakterier (Plak) på den ru overflade og giver betændelse i tandkødslommen.

Caries

Caries, almindeligvis kendt som huller, opstår, når bakterier i munden omdanner sukker og stivelse til syrer, der nedbryder tandens emalje. Dette kan føre til huller i tænderne, som kan kræve fyldninger eller mere omfattende behandlinger, hvis de efterlades ubehandlede. På verdensplan er caries stadig den væsentligste årsag til tandtab.

Composit

Dette er fagudtrykket for plast. Composit er et populært tandfarvet fyldningsmateriale, der bruges til at restaurere tænder, der er beskadiget af caries eller traumer. Det binder kemisk til tandstrukturen og kan poleres til at ligne den naturlige tandoverflade. Det er det mest brugte restaureringsmateriale i verden i dag.

Cyste

En cyste kan være mange ting. De er normalt en godartet tilstand og har som udgangspunkt ikke noget med cancer at gøre. Det er kroppens måde at indkapsle en betændelsestilstand på, så den ikke spreder sig til resten af kroppen. Dog er det en tilstand man bør være opmærksom på, så den ikke bliver større over tid. Det kan f.eks. ses på en rodspids, hvis nerven i tanden er død. Eller efter en rodbehandling. Det kan også opstå ved visdomstænder, som har svært ved at bryde frem. En cyste kan normalt fjernes med et mindre kirurgisk indgreb.

Dens

Ordet “dens” er det latinske ord for tand. I tandlægefaglige termer kan det referere til en enkelt tand eller anvendes i sammensatte termer, der beskriver specifikke aspekter af tændernes struktur eller funktion.

Desinfektion

Alle overflader på en tandklink desinficeres mellem hver patient. Tandlægestol, bordene omkring behandlingen, tastaturer på computer/mus mv. Desinfektion fjerner alle sygdomsfremkaldende bakterier og virus. Det er sammen med sterile instrumenter, boremaskiner, bor og materialer, med til at skabe den lovpligtige patientsikkerhed (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, NIR)

Distalt

Distalt refererer til den del af tanden, der er længst væk fra midten af kæben. F.eks. bagsiden af en kindtand mod mellemrummet til tanden lige bagved denne. I dental terminologi bruges det til at beskrive positionen af en tand eller en del af tanden i forhold til andre tænder.

Elevator

En elevator er et tandlægeinstrument, der ligner en lille skruetrækker eller mejsel, og som bruges til at løfte tænderne ud af deres sokler under ekstraktionsprocedurer. Det er særligt nyttigt til at bryde de periodontale fibre, der holder tanden på plads.

Emaljehypoplasi

Emaljehypoplasi er en tilstand, hvor tandens emalje er underudviklet eller tyndere end normalt, hvilket resulterer i en større risiko for caries og følsomhed. Den kan optræde plettet eller ujævn og kan være en kosmetisk bekymring for patienten.

Evidens

En videnskabeligt veldokumenteret behandling, med kendt prognose og grundigt belyste komplikations ricisi.

Facialt

Facialt refererer til den del af tanden, der vender mod kinden eller læben. Denne term bruges ofte i tandlægebeskrivelser for at specificere hvilken side af tanden, der behandles eller undersøges.

Fantomsmerter

Fantomsmerter opstår, når en patient oplever smerte eller ubehag i et område, hvor en tand tidligere har været, såsom efter en tandekstraktion. Dette kan være forvirrende for patienten, da smerten føles, selvom tanden ikke længere er der.

Gingiva

Gingiva er det faglige udtryk for tandkød, det bløde væv, der omkranser tænderne og hjælper med at holde dem på plads. Sundt tandkød er afgørende for generel oral sundhed.

Gingivaformer

Gingivaformere er små apparater eller skruer, der indsættes i tandkødet for at forme det omkring et implantat eller en protese. De bruges under helingsprocessen til at sikre, at tandkødet heler ordentligt omkring de nye strukturer.

Hemisektion

Hemisektion er en procedure, hvor en del af en multirodet tand, såsom en kindtand, fjernes, mens resten af tanden bevares. Dette kan være nødvendigt, når kun en del af tanden er syg eller beskadiget, og det kan redde resten af tanden fra at skulle fjernes.

Implantat

Et tandimplantat er en kunstig erstatning for en tandrod, som sættes i kæben for at understøtte en krone, bro eller protese. Implantater er lavet af titanium, som er biokompatibelt og kan integrere med kæbeknoglen over tid.

Incisiv

Incisiver er de forreste tænder i munden og omfatter hjørnetænder og fortænder. De spiller en vigtig rolle i at skære og bide mad.

Infraktioner

Infraktioner er små revner i en tand, som kan opstå fra traumer eller over tid fra naturlig slitage. Disse kan være smertefulde og kræver ofte behandling for at forhindre yderligere skade eller infektion. Sølvfyldninger korroderer og udvider sig i processen. Dette kan medføre alvorlige revner i tanden, som kan ende i rodbehandling eller tandfraktur. Man kan ofte stoppe processen i tide med en god plastfyldning eller krone.

Injektion

Injektion i dental sammenhæng refererer til administration af lokalbedøvelse eller andre medicinske løsninger direkte ind i vævet for at bedøve området under behandling eller for at levere medicin.

Interradikulært

Mellem rødderne på en tand med flere rodkomponenter (flere rødder på samme tand). Kindtænder/molarer/præmolarer har ofte to eller tre rødder. I sjældne tilfælde fem eller flere.

Invisalign

Invisalign er en moderne ortodontisk behandlingsmetode, der bruger en serie af klare, aftagelige aligners til at korrigere tændernes position. Denne metode er populær, fordi den er næsten usynlig og tillader patienten at spise og rengøre tænderne normalt. Behandlingen kan klare cirka 80 % af de behandlinger, som før krævede ”togskinner”

Kofferdam

En kofferdam er en lille gummidug, der placeres rundt om en eller flere tænder under tandbehandlinger for at isolere dem og holde området tørt. Dette forhindrer forurening med spyt og bakterier og er især vigtig i steriliseringsfølsomme procedurer som rodbehandlinger.

Krone

En krone er en kunstig restaurering, der dækker en tand for at gendanne dens form, størrelse og funktion efter omfattende skade eller forfald. Kroner kan være lavet af forskellige materialer, herunder porcelæn, keramik eller metal.

Kvælstofforilte

Kvælstofforilte, ofte kendt som lattergas, er en gas, der anvendes til at inducere en tilstand af mild sedation under tandbehandlinger. Det hjælper patienter med at slappe af og mindske angst, hvilket gør oplevelsen mere behagelig.

Lateral

Lateral beskriver placeringen af en tand eller en del af tanden i forhold til dens sidepositioner til venstre eller højre i munden.

Lokalbedøvelse

Step-by-step, eller trinvis bedøvelse, er en moderne teknik med tynde kanyler, hvor bedøvelsesmidlet administreres med overfladebedøvelse og en særligt skånsom og forsigtig teknik der regulerer flow og tryk. Dette giver en mere behagelig oplevelse for patienten, da det minimerer smerterne ved indsprøjtningen og kan give en mere præcis bedøvelse af det specifikke område.

Micro kirurgi

En teknik, hvor tilbagetrukket tandkød/gingiva, kan genetableres

Malign

Malign refererer til vækster eller tilstande, der er ondartede eller kræftfremkaldende. I dental praksis er det vigtigt at identificere maligne tilstande tidligt for effektiv behandling. Vi undersøger mundslimhinden grundigt, af samme årsag, ved alle eftersyn.

Mandibula

Mandibula er det faglige term for underkæben, som indeholder tændernes nedre række og spiller en central rolle i tyggefunktion og tale.

Maxilla

Maxilla er det øvre kæbeben, som indeholder de øvre tænder og er afgørende for ordentlig mundfunktion og æstetik.

Mesialt

Mesialt refererer til den side af en tand, der er nærmest midten af munden. Denne orientering hjælper tandlæger med at beskrive nøjagtige placeringer for behandlinger og diagnoser.

Minimal invasiv behandling

Princippet er groft sagt, en behandling som udføres med størst mulgt hensyn til bevarelse af både bløde og hårde væv i mundhulen.

Molar

Molarerne er de store bageste tænder i munden, designet til at male og knuse mad. De spiller en afgørende rolle i fordøjelsessystemet ved at forberede mad til videre nedbrydning i maven.

Mucositis

En begyndende infektion i tandkødslommen omkring et implantat

Narkose

Eller Generel Anæstesi, er den bedøvelse som man kender fra større indgreb i hospitalsregi. Vi har en Speciallæge i Anæstesiologi tilknyttet klinikken, såfremt der er behov for at en behandling kræver dette. Narkoselægen sørger for man sover dybt og således ingen erindring har om indgrebet, ingen smerte mv. Ofte er folk med et meget ødelagt tandsæt, f.eks pga tandlægeskræk og mange år uden tandlægebesøg, en del af målgruppen. Man kan få klaret den værste del af behandlingen, mens man sover dybt og trygt.

Obliteration

Obliteration beskriver en situation, hvor en rodkanal er blokeret eller forkalket, hvilket kan gøre det vanskeligt eller umuligt at udføre en traditionel rodbehandling.

Occlusalflade

Occlusalfladen er tyggefladen på molarer og præmolarer, hvor maden tygges. Denne overflade er ofte genstand for slid og skader som følge af tyggeaktivitet.

Odontofobi

Tandlægeskræk, Odontofobi er en intens frygt eller angst for tandlægebesøg. Dette kan føre til, at patienter undgår nødvendige behandlinger, hvilket kan forværre deres tandhelbred. Denne tilstand kræver særlig omsorg og forståelse.

Oralt

Oralt refererer til noget, der relaterer til munden, herunder placeringen af tænder og strukturer inden i mundhulen.

Ortodonti

Ortodonti er det specialiserede felt inden for tandpleje, der beskæftiger sig med korrektion af tænder og kæber, der er fejlplaceret. Behandlinger kan omfatte bøjler, retainere og andre apparater for at opnå et bedre bid og æstetik. Invisalign er ortodontisk behandling

Palpation

Palpation er en teknik, hvor tandlægen føler på tænder og omkringliggende væv med fingrene for at opdage abnormiteter, såsom hævelser, ømhed eller lommer i tandkødet.

Paradentose/Parodontitis

Parodontose (som er den mest brugte term), også kendt som parodontitis, er en alvorlig infektion i tandkødet, der skader det bløde væv og kan ødelægge knoglen, der støtter tænderne. Ubehandlet kan det føre til løse tænder eller tandtab.

Percussion

Percussion er en diagnostisk teknik, hvor tandlægen forsigtigt banker på en tand for at afgøre, om den er sund, løs eller har underliggende problemer som en infektion.

Periimplantitis

En mere alvorlig og dybere infektion i tandkødslomme og kæbeknogle omkring et implantat. Denne tilstand skal behandles.

Plak

Plak er en blød, klæbrig belægning på tænderne, som består hovedsageligt af bakterier. Hvis plak ikke fjernes, kan det akkumulere sig på tandsten, tænder, tandkødslommer og forårsage caries og tandkødssygdomme. Dårlig mundhygiejne kan medføre mere alvorlige infektioner i resten af kroppen

Poche

Tandkødslomme. Man måler altid dybden af tandkødslommen ved et eftersyn. Bliver pochen fordybet, er det et tegn på parodontose eller frakturer/revner/infraktioner i tandroden

Profund

Profund betyder dyb og bruges ofte til at beskrive noget, der er placeret langt under overfladen, såsom dybe caries eller infektioner i tandens rod.

Præmolar

Præmolarerne er de mellemstore tænder placeret mellem hjørnetænderne og de store kindtænder. De hjælper med at tygge og male maden, før den når molarerne.

Pulpitis

Pulpitis er inflammation eller infektion i tandens pulpa, det bløde væv inden i tanden, der indeholder nerver og blodkar. Pulpitis kan forårsage betydelig smerte og kræver ofte rodbehandling.

Rodspidsamputation

Rodspidsamputation er en procedure, hvor den inficerede spids af en tandrod (og evt cyste) fjernes kirurgisk for at bevare resten af tanden. Dette kan være nødvendigt, når en infektion ikke kan helbredes med rodbehandling alene.

Saliva

Saliva, eller spyt, er en væske produceret af spytkirtlerne i munden. Det hjælper med fordøjelsen af mad og beskytter tænderne mod caries ved at skylle væk mad og bakterier. Spyt indeholde immunologiske elementer, enzymer, kalk, smøremiddel (proteiner og fedtstoffer).

Sedation

Sedation henviser til brugen af medicin for at hjælpe patienter med at slappe af og være mindre bevidste under tandbehandlinger. Det bruges ofte til patienter, der oplever angst eller skal gennemgå længere procedurer.

Sinusløft

Sinusløft er en procedure, der øger mængden af knogle i overkæben ved at løfte sinusmembranen og indsætte knoglegraftmateriale. Dette er ofte nødvendigt for at placere tandimplantater i områder, hvor knoglevolumen er utilstrækkelig.

Smertebaneprægning

Smertebaneprægning refererer til hjernens registrering af smerteimpulser, hvilket kan gøre efterfølgende smerteoplevelser mere intense. Forståelse af smertebaneprægning er vigtig i håndtering af smerte under tandbehandlinger.

Sterilisation

Sterilisation er processen med at fjerne eller dræbe alle former for liv, herunder bakterier, vira, svampe og sporer, fra et objekt eller miljø. I tandpleje sikrer dette, at alle instrumenter og materialer er frie for potentielt skadelige mikroorganismer.

Superficiel

Superficiel betyder placeret tæt på overfladen. I dental sammenhæng kan det referere til caries, skader eller procedurer, der kun påvirker de ydre lag af en tand.

Syreskader

Syreskader på tænder opstår, når syre fra mad, drikkevarer eller maveindhold (som ved opkast) eroderer tandens emalje. Dette kan føre til følsomhed og yderligere forfald.

Tre-D scanning (TRIOS SCANNER/3-SHAPE)

I dag har scanning næsten helt fjernet det traditionelle aftryk i gummemasse/silicone. Dette brugte vi førhen, for at få en model/kopi/afstøbning af en tand, så der kunne fremstilles f.eks en krone, en bro, en bidskinne, en protese, en model til planlægning af tandretning mm. 3-D scanning er en elektronisk model, som skabes med et lille kamera, som laver en ”3-D fotokopi”/computermodel af tænderne. Man slipper for at have munden fuld af aftryksmateriale, med opkastfornemmelser mv, samtidigt med at præcisionen er meget høj ved 3-D scanning

Traume

Traume i en dental kontekst refererer til fysisk skade på tænderne eller det omkringliggende væv, ofte forårsaget af et slag, fald eller ulykke. Traumer kan medføre knækkede, revnede eller udstødte tænder.

Unit

I tandlægepraksis refererer “unit” til tandlægestolen og det omkringliggende udstyr, som tandlægen bruger under behandlinger. Dette inkluderer ofte boremaskiner, spejle, sug og andre værktøjer.

Unitor

En højkvalitets delprotese, med stærkt og fint stål stel under, som sidder fast med små bøjler på det naturlige resttandsæt og erstatter de områder, hvor der mangler tænder. En unitor er en ikke fastsiddende delprotese, som man tager af og på ved tandbørstning. Nogle gange bliver en unitor fejlagtigt kaldt for en bro

Vertikal

Vertikal beskriver en retning eller orientering, der går op og ned. I dental sammenhæng kan dette anvendes til at beskrive placeringen af tandimplantater eller retningen af tandvækst.

Ring til os på

+45 36 70 31 67

Eller skriv en besked til os her:

Udfyld formularen,
så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kontaktformular

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.