Caries

Caries / huller i tænderne opstår, når bakteriebelægningerne på tænderne omdanner sukker fra føden til syre, hvilket nedbryder tandsubstansen. De helt små cariesangreb kan man have svært ved at føle.

Det er specielt vanskeligt at opdage caries på tændernes sideflader. Tandlægen og tandplejeren kan opdage mange af disse tidlige huller ved en grundig undersøgelse, hvor der blandt andet bruges specielle røntgenoptagelser. Begyndende huller i tænderne, som er små og ganske overfladiske, kan faktisk lukke sig selv ved hjælp af den kalk, som er i spyttet. En forudsætning er dog, at mundhygiejnen bliver optimal, og at indtagelsen af sukker og slik nedsættes. Er hullet så stort, at tandlægen skønner, at der må en tandfyldning til, vil den ødelagte tand blive repareret med en plastfyldning. Er dette ikke nok, kan det blive nødvendigt med en rodbehandling.

caries